Woonkrediet-Gent-logo

Woonkrediet aan de beste voorwaarden

Woonkrediet-Gent

Uw kredietadviseur voor hypothecaire leningen en andere kredieten

Woonkrediet Gent uw kredietmakelaar - Hypotheek en de oplossingen

Hypotheek / oplossingen

 

Het woonkrediet is een hypothecair krediet. De bank bezorgt u het kapitaal u nodig hebt. U betaalt dat geld aan de bank terug over een periode die, naargelang van uw mogelijkheden, tussen 10 en 30 jaar kan belopen. Elke maand lost u een deel van het kapitaal af en betaalt u interesten op het schuldsaldo. De bank neemt als waarborg een hypotheek op uw onroerend goed. Het Woonkrediet wordt toegestaan in de vorm van een kredietopening. Dankzij die techniek kunt u het reeds terugbetaalde kapitaal opnieuw ontlenen, bijvoorbeeld om uw woning te renoveren of te vergroten.

 

NIEUW: Een instelling uit ons aanbod lanceerde het Flexibel Woonkrediet waarmee u op eender welk moment uw kredietlast kan laten aanpassen aan uw veranderende levensomstandigheden.

 

Volgende elementen zijn van belang bij de keuze van uw Woonkrediet: de verschillende basisformules en looptijden, de terugbetalingsregeling en de aanpassingsmogelijkheden tijdens de looptijd. Uw keuze zal afhangen van uw behoeften en uw mogelijkheden. Bij een doordachte keuze zult u niet te veel interesten betalen en een maximaal belastingvoordeel genieten. Ons kantoor zal u dan ook altijd een gepersonaliseerd aanbod bezorgen en uw rentes berekenen in onze hypotheekshop..

 

Basisformules en looptijden

 

Er bestaat een ruime waaier aan formules met vaste en variabele rentevoet.

De formules met vaste rentevoet bieden u zekerheid: u kent het bedrag van uw maandelijkse aflossing vanaf het begin en u bent er zeker van dat het tijdens de hele duur van uw krediet onveranderd blijft. Deze formules zijn interessant in periodes met een lage rentevoet. De formules met variabele rentevoet bieden de laagste interest. Uw rentevoet wordt geregeld herzien en uw maandelijkse aflossing wordt opwaarts of neerwaarts aangepast, maar altijd binnen een bepaalde marge. Er bestaat ook een formule met variabele rentevoet en vaste maandelijkse aflossingen, die een lage interest combineert met vaste maandelijkse aflossingen. Ook al profiteert u van een veranderlijke (en dus interessantere) rentevoet, toch blijft uw maandelijkse aflossing onveranderd. Een eventuele rentestijging wordt immers gecompenseerd door een verlenging van de terugbetalingsduur van uw krediet. Omgekeerd zal een rentedaling een verkorting van de duur van uw krediet tot gevolg hebben.

Terugbetalingswijzen van onze basisformules

 

Uw maandelijkse aflossing omvat een deel kapitaalaflossing en een deel interesten op het schuldsaldo. Die bedragen variëren naargelang de gekozen terugbetalingswijze :

Terugbetaling d.m.v. gelijke maandelijkse aflossingen Terugbetaling d.m.v. vaste kapitaalaflossingen U kunt uw Woonkrediet volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen, d.w.z. vóór de aanvankelijk overeengekomen vervaldag. In beide gevallen moet u een wederbeleggingsvergoeding betalen die wettelijk vastgesteld is op 3 maanden interesten op het vervroegd terugbetaalde bedrag.

 

Aanpassingsmogelijkheden bij de start en tijdens de looptijd

 

Het Flexibel Woonkrediet

 

Het Flexibel Woonkrediet is een verzamelnaam van een aantal nieuwe modaliteiten en mogelijkheden om uw Woonkrediet te allen tijde te kunnen aanpassen aan de evolutie van uw financiële en familiale situatie. Enkele voorbeelden:

 

Bij de start:

 

Ruime bedenktijd bij de aanvraag

Vanaf de aanvraagdatum van uw woonkrediet beschikt u over een termijn van 3 maanden om de uiteindelijke kredietakte te tekenen en dit tegen de voorwaarden van het oorspronkelijk aanbod. Dit laat u ruim de tijd om goed na te denken over uw beslissing.

Mogelijkheid pas na 24 maanden het kapitaal te beginnen terug te betalen

U heeft de mogelijkheid, voor een periode van maximaal 36 maanden, alleen de interesten te betalen op de bedragen die u hebt opgenomen. Pas na deze periode start u met de terugbetaling van het geleende kapitaal.

© 2017  Woonkrediet-Gent | Odillon Vanderlindenstraat 16 te 9050 Gentbrugge | Tel. 09 228 24 24 | MEZ nummer : 209119